Åndsverk og rettigheterOnlinepiano.no er forpliktet til å sikre at alt innholdet som tilbys på nettstedet er fullt lisensiert av de involverte rettighetshaverne. Vi samarbeider med TONO(forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk) og NCB(Nordisk Copyright Bureau).

Vi innrapporterer årlig til TONO og NCB om innhold og aktivitet på nettsiden og vederlag blir betalt artister, komponister og tekstforfattere på grunnlag av dette.

Vårt mål er at mennesker i hele Norge kan lære seg piano og ha stor glede av dette. Stor takk til våre samarbeidspartnere TONO og NCB for å hjelpe oss i nå dette målet.