Brukervilkår onlinepiano.no

1. Hvis du velger å benytte www.onlinepiano.no, (`tjenesten`) er du enig i våre retningslinjer og bestemmelser som til enhver tid er gjeldende.

2. www.onlinepiano.no eies av Oslo Private Musikkskole AS (`vi` eller `oss`).

3. www.onlinepiano.no har rett til å gjøre endringer på denne avtalen. Vi informerer om endringer på tjenesten. Du må selv sjekke hvilke endringer som trer i kraft og ved fortsatt bruk av tjenesten aksepterer du de endringer vi gjør

4. Innholdet på onlinepiano.no som er for medlemmer skal ikke brukes i offentlige sammenhenger, som f.eks klasseromsundervisning. Unntak er hvis skolen har en aktiv skolelisens på onlinepiano.no/skole.

5. Du har rett til å kansellere din brukerkonto ved onlinepiano.no. Straks vi mottar din henvendelse og denne er effektuert vil vi informere deg. Du har ikke rett til tilbakebetaling av allerede innbetalt abonnementsavgift. Oslo Private Musikkskole AS har rett til å inndriv eventuelt utestående abonnementsavgift fra deg.

6. Tjenesten kan kanselleres eller vi kan midlertidig stanse din tilgang hvis vi har mistanke om brudd på denne avtalen. Vi vil ikke kansellere ditt abonnement eller midlertidig stoppe din tilgang til tjenesten før vi har kontaktet deg, eller etter beste evne forsøkt å komme i kontakt med deg.

7. Vi vil kanskje overvåke din bruk av tjenesten, og bruke denne informasjonen som forpliktet av hver en lov, regulering eller obligatorisk prosess eller forpliktelse. Vi reserverer oss også retten til å utvikle kundeundersøkelse-databaser basert på din bruk av tjenesten. Hvis vi gjør dette, vil vi til en hver tid oppfylle de gjeldende lover og reguleringer.

8. Vi tar forbehold om feil og mangler i innholdet. Tjenesten står ikke ansvarlig for følgeskader eller annen skade innholdet kan gjøre eller ha for deg.

9. Tjenesten kan inneholde linker til andre websider og tjenesten er ikke ansvarlig for dette innholdet.

10. Tjenesten forsøker etter beste evne å være tilgjengelig døgnet rundt. Uforutsette tekniske problemer kan føre til at tjenesten kan være utilgjengelig i perioder. Vi tar ikke ansvar for de følger dette må ha for ditt bruk av tjenesten.

11. Som en del av registreringsprosessen velger du et brukernavn og passord. I tillegg ber vi også om private opplysninger om deg som skal være korrekt og til enhver tid oppdatert. Du er ansvarlig for at du ikke sprer ditt brukernavn og passord til utenforstående. Brudd på dette er å anse som et brudd på denne avtalen og resulterer i kansellering av din brukerkonto. Vi kan også kreve kompensasjon for brudd på denne bestemmelsen om vi oppdager at dette var en bevisst handling.

12. Du skal si fra til post@onlinepiano.no om du har mistanke om uautorisert bruk av din brukerkonto.

13. Bruk av tjenesten uten gyldig abonnement eller gyldig avtale er ikke tillatt.

14. Hvis du har inngått avtale om abonnement har du, ved godkjenning av brukervilkår forpliktet deg til å betale abonnement.

15. Hvis du har inngått avtale om abonnement, vil Ditt abonnement automatisk fornyes med ny periode om du selv ikke kansellerer abonnementet. Kansellering av avtalen må skje senest 3 dager før utløp av inneværende abonnementsperiode.

16. Vi kan endre priser og betingelser. Vi kan a) ikke endre priser og betingelser for inneværende abonnement og b) hvis vi endrer våre priser og betingelser skal vi opplyse om dette senest en uke før ny abonnementsperiode trer i kraft.

17. Alt materiale tilgjengelig på www.onlinepiano.no(Oslo Private Musikkskole AS), annet enn offentlig tilgjengelig materiale og elektroniske beskjeder, er Oslo Private Musikkskole AS sin kopibeskyttede eiendom eller til de som er kreditert som leverandør.

18. Du har ikke rett til å modifisere, gjenbruke, publisere, videresende eller reprodusere innholdet. Du kan heller ikke distribuere eller videreselge innhold til ikke-betalende abonnenter.

19. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre medlemmer og ved å godta disse vilkårene for bruk godtar du også vilkårene i vår Retningslinjer for personvern , som beskriver hvordan vi bruker dine personlige opplysninger og dine rettigheter angående denne informasjonen.

20. Dette er vår eneste Brukeravtale. Den kan ikke bli endret muntlig. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

21. Send klager eller notater til onlinepiano.no(Oslo Private Musikkskole AS), post@onlinepiano.no.